ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

   

         1. Висунення кандидатів у члени-кореспонденти НАН України

Доповідає        акад. НАН України Амоша О.І.

 

2. Заключний звіт за темою НДР «Напрями і механізми розвитку смарт-промисловості»

Доповідає        акад. НАН України Вишневський В.П. 

Рецензенти      д.е.н. Харазішвілі Ю.М.,

к.т.н. Череватський Д.Ю.

 

                       Зміст            Реферат             Презентація

 

3. Звіт про наукову діяльність інституту у 2017 році

Доповідають   к.е.н. Солдак М.О.,            Презентація

                        керівники тем НДР:

звіт за темою НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю»    Презентація

звіт за темою НДР «Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління»    Презентація

звіт за темою НДР «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання»    Презентація

звіт Відділу фінансово-економічних проблемвикористання виробничого потенціалу та відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва    Презентація

звіт Відділу проблем перспективного розвитку ПЕК   Презентація

 

4. Різне

 

         Початок роботи вченої ради о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

 

  

     

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук

 

М.О. Солдак

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України