ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

   

         1. Висунення кандидатури чл.-кор. НАН України, д.е.н. Залознової Ю.С. на присудження вченого звання професора

Доповідає        акад. НАН України Амоша О.І.

 

         2. Науково-доповідна записка «Теоретичні положення формування «зеленої смарт» промисловості»

Доповідає        к.е.н. Заніздра М.Ю.

Рецензенти      к.е.н. Лях О.В.

к.е.н. Гаркушенко О.М.

             Повний текст                     Презентація

 

3. Проміжні звіти про результати роботи відділів інституту

Доповідають   акад. НАН України Вишневський В.П.

к.е.н. Збаразська Л.О.

к.т.н. Череватський Д.Ю.

4. Різне

  

          Початок роботи вченої ради о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 2, зала засідань.

 

     

Учений секретар інституту

кандидат економічних наук

 

М.О. Солдак

 

   © ІЕП НАН України