Публікації співробітників у ЗМІ

 

  2017 рік       2016 рік      2015 рік 
 

2017 рік

 

№ п/п

Назва матеріалу у ЗМІ, дата публікації, режим доступу

Співробітник установи,

що підготував матеріал

1

СЭЗам не откроется? // Зеркало недели. – 2017. - №5 (11 февраля) // Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/macrolevel/sezam-ne-otkroetsya-_.html

зав. відділом, к.е.н. І.Ю. Підоричева

 2

Перспективи інвестиційної привабливості України у газовидобувній галузі // Корреспондент.блог. – 14.02.2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3814661/

к.е.н., с.н.с. Ю.О. Мазур 

 3

Участь у радіопередачі «Київ-Донбас» радіостанції «Громадське радіо» 18 березня 2017 р., м. Київ

зав. відділом, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко

4 Участь в передачі «Инвестиции и бизнес: перспективы Мариуполя», «Громадське ТБ Донбасу», 25 березня 2017 р., м. Маріуполь.  – Режим доступу: http://novosti.dn.ua/article/6647-ynvestycyy-y-byznes-perspektyvy-maryupolya

к.е.н., с.н.с. О.С. Вишневський

 

5 Стаття «Back to the Future. Як депресивному промисловому регіону використати індустріальну спадщину на свою користь, зробивши ривок у майбутнє?» // Дзеркало тижня. – № 18-19, травень.  Режим доступу: https://gazeta.dt.ua/macrolevel/back-to-the-future-yak-depresivnomu-promislovomu-regionu-vikoristati-industrialnu-spadschinu-na-svoyu-korist-zrobivshi-rivok-u-maybutnye-242972_.html) зав. відділом, к.е.н. І.Ю. Підоричева
6 Шлях переселенця: від адаптації до інтеграції // Дзеркало тижня. – 2017. –  № 25 (1-7 липня). – Режим доступу:  https://dt.ua/macrolevel/shlyah-pereselencya-vid-adaptaciyi-do-integraciyi-247131_.html заст. директора, д.е.н., проф. О.Ф. Новікова
7 Оружие последней надежды для шахт государственного сектора  // Зеркало недели. – 2017. - № 27 (15-21 июля) // Режим доступу: https://zn.ua/energy_market/oruzhie-posledney-nadezhdy-dlya-shaht-gosudarstvennogo-sektora-254389_.html зав. відділом, к.е.н. Д.Ю. Череватський
8 Угольный поезд на закате: экономические закономерности развития мировой угледобычи. Энергобизнес. №33/1024. 22.08.2017. зав. відділом, к.е.н. Д.Ю. Череватський
9 Особенности национального потребления энергетических ресурсов. Энергобизнес. №34/1025. 29.08.2017.

зав. відділом, к.е.н. Д.Ю. Череватський,

к.е.н. М.О. Солдак

10 Зберігайте електроенергію в шахтах! // Дзеркало тижня. – 2017. – № 35 (22-29 вересня).
Режим доступу: https://dt.ua/energy_market/zberigayte-elektroenergiyu-v-shahtah-254923_.html
зав. відділом, к.е.н. Д.Ю. Череватський
11 Досвід польських СЕЗ: у пошуках "антикрихкості" для України // Дзеркало тижня. – 2017. – № 40 (28 жовтня-3 листопада).  Режим доступу: https://dt.ua/macrolevel/dosvid-polskih-sez-u-poshukah-antikrihkosti-dlya-ukrayini-257607_.html зав. відділом, к.е.н. І.Ю. Підоричева
12

Modified Atmosphere Packaging, або Коли настануть гарячі дні холодної енергетики? // Дзеркало тижня. – 2017. – №  49-50 (28 грудня-13 січня).  Режим доступу: https://dt.ua/energy_market/modified-atmosphere-packaging-abo-koli-nastanut-garyachi-dni-holodnoyi-energetiki-263541_.html

зав. відділом, к.е.н. Д.Ю. Череватський
13

Щоб змінилася погода, потрібний не поривчастий вітер, а зміна клімату // Дзеркало тижня. – 2017. – №  49-50 (28 грудня-13 січня).  Режим доступу: https://dt.ua/promyshliennost/schob-zminilasya-pogoda-potribniy-ne-porivchastiy-viter-a-zagalna-zmina-klimatu-264635_.html

директор, академік НАН України О.І. Амоша

 

2016 рік

 

№ п/п

Назва матеріалу у ЗМІ, дата публікації, режим доступу

Співробітник установи,

що підготував матеріал

1

Від руху за інерцією до керованого економічного розвитку / А. Землянкін, І. Підоричева // Дзеркало тижня. – 2016. – № 18, 20 травня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/vid-ruhu-za-inerciyeyu-do-kerovanogo-ekonomichnogo-rozvitku-_.html

к.е.н., пров. н.с. А.І. Землянкін;

зав. відділом, к.е.н. І.Ю. Підоричева

 2

Як виживає вугільна промисловість без інвестування інновацій // Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна // Дзеркало тижня. – 2016. – № 8. – 3–11 березня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/energy_market/yak-vizhivaye-vugilna-promislovist-bez-investuvannya-innovaciy-_.html

д.е.н., проф. Ю.З. Драчук;

н.с. Н.В. Трушкіна

 3

З бруду в люди: електроенергія з відходів збагачення вугілля / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак // Дзеркало тижня. Україна. – 2016. – № 19. – 27 травня-3 червня. – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/energy_market/z-brudu-v-lyudi-elektroenergiya-z-vidhodiv-zbagachennya-vugillya-_.html

зав. відділом, к.т.н. Д.Ю. Череватський;

к.е.н. М.О. Солдак

4

Ось чому нам підвищать пенсійний вік / А.О. Касич // Газета «Телеграф». – Режим доступу: http://www.telegraf.in.ua/topnews/2016/10/30/chomu-nam-pdvischat-pensyniy-vk_10057489.html

д.е.н., проф. А.О. Каcич

5

3200 гривень: радіти чи плакати від «подарунка» Гройсмана? / А.О. Касич // Газета «Телеграф». – Режим доступу:  http://www.telegraf.in.ua/topnews/2016/11/06/3200-griven_10057640.html

д.е.н., проф. А.О. Каcич

6

Чи є умови розвитку галузевої науки в Україні? [Електронний ресурс] / Ю.О. Мазур // Корреспондент.блог. – Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3649404/.

к.е.н., с.н.с. Ю.О. Мазур 

7

Податкові стимули НДДКР в Україні: що сприятиме інноваційному розвитку? [Електронний ресурс] / Ю.О. Мазур // Корреспондент.блог. – Режим доступу: http://blogs.korrespondent.net/blog/science/3658588/

к.е.н., с.н.с. Ю.О. Мазур 

8

Участь у телепередачі "Круглий стіл "Економіка розвитку: пошук балансу в податковій сфері" каналу "Українські новини" за темою обговорення "Зміни у податковій сфері України"  https://www.youtube.com/watch?v=IPSHU_8FjAs

к.е.н., с.н.с. Ю.О. Петренко

9

Участь у радіопередачі "Ціна питання" 15 липня 2016 р. радіоканалу "Голос Донбасу" за темою обговорення "Чи потрібні на Донбасі вільні економічні зони?"

зав. відділом,

д.е.н., проф. В.І. Ляшенко

 

2015 рік

 

№ п/п

Назва матеріалу у ЗМІ, дата публікації, режим доступу

Співробітник установи,
що підготував матеріал

1

Угольная промышленность: время закладывать парки // Зеркало недели. – 2015. – 10 июля. – № 25. 

gazeta.zn.ua/energy_ market/ugolnaya-promyshlennost-vremya-zakladyvat parki

Академик НАН Украины А.И. Амоша 

зав. отделом, к.т.н. Череватский Д.Ю. 

 2

Стаття «Інноваційна економіка – це економіка нестандартних рішень» // Дзеркало тижня. – 06.11.2015 р.

http://gazeta.dt.ua/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-nestandartnih-rishen-_.html

в.о. зав. відділу, к.е.н. І.Ю. Підоричева

 

 3

Brownfields в структурі промислових міст: проблеми управління та напрями ефективного використання // Газета «Екологія промислового краю». – 2015. – №7(7). – С. 9-10

к.е.н. Солдак М.О.

  

   © 2003-2017 ІЕП НАН України