Віртуальна організація «Український економічний грід»створена для об’єднання зусиль із розвитку методів, засобів та напрямів реалізації проектів у сфері забезпечення моделювання економічних процесів з можливістю розподіленого обчислення у грід-мережі.

Таке об’єднання збільшує обчислювальні та людські ресурси, прискорює обмін інформацією, усуває дублювання обчислювальних експериментів, дозволяє вирішувати науково-прикладні завдання, розробляє програми наукових досліджень національного рівня у сфері оперативного прогнозування варіантів соціально-економічного розвитку України та її регіонів з урахуванням впливу різноманітних факторів, обґрунтування бюджетно-податкових рішень як на рівні держави, так і на регіональних та місцевих рівнях управління, провадить підготовку кадрів в обраному напрямку.

ВО «Український економічний грід» є поза структурним підрозділом Інституту економіки промисловості НАН України.

Діяльність ВО «Український економічний грід» здійснюється в межах наступних пріоритетних напрямів:

- розробка, розвиток та використання в наукових дослідженнях сучасних методів обробки інформації соціально-економічного призначення;

- надання методичної та інформаційної допомоги учасникам і членам ВО «Український економічний грід»;

- забезпечення побудови, обробки та використання економіко-математичних моделей у системі імітаційного моделювання, яка функціонує в розподіленому грід-середовищі;

- забезпечення обчислень економіко-математичних моделей у розподіленому грід-середовище;

- організація роботи програмного забезпечення прогнозування економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України та країни в цілому, орієнтованого на кінцевого споживача, що має потребу у рішенні різноманітних науково-прикладних задач економічної направленості та високі обчислювальні складності;

- організація роботи програмного забезпечення прогнозування економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць України та країни в цілому, орієнтованого на кінцевого споживача, що має потребу у рішенні різноманітних науково-прикладних задач економічної направленості та високої обчислювальної складності;

- забезпечення функціонування системи ситуаційного моделювання економічних процесів, орієнтованої на розподілені обчислення в грід-мережі та інше.

 

 

Контакти:

Керівник Центру Віртуальної організації «Український економічний грід» – директор Інститут економіки промисловості НАН України, академік НАН України Амоша Олександр Іванович (тел. 062-311-57-90).

Менеджер Віртуальної організації «Український економічний грід» – завідувач відділу проблем моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н., проф. Лепа Роман Миколайович (тел. роб. 062-311-42-73; моб. 067-625-32-18).

                                                                                                                                   © 2003-2016 ИЭП НАН Украины