Запрошуємо на новий сайт Інституту економіки промисловості НАН України за адресою:

iie.org.ua

16 травня 2018 р.

 

відбулася Вчена рада інституту та круглий стіл «Інтеграція України в європейський науково-освітній простір».

 

Детальніше

14 травня 2018 р.

 

в межах ХIІ Всеукраїнського фестивалю науки  співробітником Інституту к.е.н. Богуцькою О.А. було проведено презентацію на тему «Польсько-українські відносини у сфері науки та освіти» для учасників громадської організації «Товариство польської культури ім. З. Красинського» у місті Біла Церква.

Детальніше

12 квітня 2018 р.

у м. Київі в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний університет імені Сікорського" відбулася IX Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством», в якої прийняли участь д.е.н., проф. Ю.З. Драчук та докторант ІЕП к.т.н., доцент Сав'юк Л.О.

Детальніше

11 квітня 2018 р.

 

у Великий конференц-залі НАН України відбувся семінар «Наукові видання України: реалії та перспективи», який проводила компанія Clarivate Analytics в межах «Web of science Award Ukraine 2018» за підтримки Міністерства освіти і науки України. Семінар відвідала учений секретар інституту, кандидат економічних наук М.О. Солдак.

Детальніше

3 квітня 2018 р.

у видавництві «Наукова думка» відбувся семінар, проведений спільно Науково-видавничою радою НАН України (НВР НАН України) та ВД «Академперіодика», у якому прийняли участь учений секретар інституту М.О. Солдак та завідуюча бібліотекою інституту Н.І. Вишневська.

Детальніше

16 березня 2018 р.

у м. Харків відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». У роботі конференції прийняли участь директор ІЕП НАНУ, академік НАН України Амоша О.І. та д.е.н., професор Ляшенко В.І

Детальніше

15-16 березня 2018 р.

 

в місті Києві на високому представницькому рівні відбувся VII Міжнародний форум з конкуренційної політики, в якому прийняли участь співробітники інституту.

Детальніше

14 березня 2018 р.

у Верховній Раді України відбувся парламентський круглий стіл: «СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

Детальніше

7 березня 2018 р.

відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України. Вітаємо з обранням членом-кореспондентом по відділенню економіки НАН України д.е.н., заст. директора ІЕП Залознову Юлію Станіславівну!

Детальніше

21 лютого 2018 р.

відбувся Європейський регіональний форум «Роль України у зміцненні європейських ланцюгів доданої вартості та створенні нових потоків цінностей», у якому прийняли участь співробітники інституту В.І. Ляшенко та В.П. Антонюк.

Детальніше

14 лютого 2018 р.

відбулася прес-конференція «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 2016 роки. Презентація результатів у Полтавській області».

Детальніше

8 лютого 2018 р.

у Відділі проблем економіки підприємств ІЕП НАН України в межах виконання теми НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю» відбувся науково-практичний семінар у формі та режимі круглого столу

Детальніше

28 грудня 2017 р. -
13 січня 2018
р.

вийшла стаття директора ІЕП НАНУ академіка НАНУ О.І. Амоші "Щоб змінилася погода, потрібний не поривчастий вітер, а загальна зміна клімату"
Детальніше

22 грудня 2017 р.

відбулася заключна у 2017 році вчена рада Інституту економіки промисловості НАН України

Детальніше

19 грудня 2017 р.

в рамках засідання  Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України відбувся круглий стіл «Кредитування та інші форми підтримки малого і середнього бізнесу в Україні», в якому прийняли участь співробітники інституту.

Детальніше

13-15 грудня 2017 р.

 

13-15 грудня  в Інституті кібернетики НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку, в якої прийняли участь головний науковий співробітник, д.е.н. Харазішвілі Ю.М. та зав. відділом, д.е.н., проф. Ляшенко В.І.  
Детальніше
12 грудня 2017 р. директор інституту, академік НАН України О.І. Амоша, к.е.н. О.В. Лях, к.е.н. М.О. Солдак взяли участь у круглому столі з фахівцями України щодо питань виходу продукції київських підприємств на європейський ринок на тему: «Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового виробництва: рекомендації для Києва»
Детальніше
24 листопада 2017 р. в м. Катовіце (Польща) пройшла 3-я міжнародна наукова конференція "Дилеми наукових досліджень у різних галузях науки",  в якої прийняли участь співробітники нашого інституту.
Детальніше
16-17 листопада 2017 р. у Міжнародній науково-практичній  конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (м. Харків) взяли участь співробітники відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України –  д.е.н., професор І.П. Булєєв та д.е.н., професор Н.Ю. Брюховецька.
Детальніше
16-17 листопада 2017 р. у Дніпрі пройшов Міжнародний економічний форум,на участь в якому зареєструвалися більше тисячі підприємців зі всієї України. Також у форумі прийняв участь Віце-президент Академії економічних наук України, доктор екон. наук, проф. В.І. Ляшенко
Детальніше
15 листопада 2017 р. в місті Мирнограді пройшли розширені загальні збори Донецького регіонального відділення  Українського союзу промисловців і підприємців (ДРВ УСПП) з метою відновлення роботи ДРВ УСПП, яка була призупинена внаслідок проведення АТО. У зборах прийняв участь Віце-президент Академії економічних наук України, доктор екон. наук, проф. В.І. Ляшенко
Детальніше
3 листопада 2017 р. у м. Слов’янську з ініціативи Асоціації підприємців «Ділове Сприяння», за участі Донбасского державного педагогічного університету відбувся Слов’янський Економічний Форум, який направлений на визначення стратегії розвитку міста та регіону, пошук шляхов та створення умов для відродження та розвитку промисловості Слов’янська та регіона.
Детальніше
3 листопада 2017 р. в Інституті кібернетики ім.. В.М. Глушкова НАН України 3 листопада 2017 р. відбулася зустріч з професором Німеччини Удо Людвігом, дослідником кафедри макроекономіки Лейбніцького Інституту економічних досліджень Галле (IWH) з питань обміну досвідом щодо проблем макроекономічного моделювання.
Детальніше
2 листопада 2017 р. о 14-00 в залі засідань ІЕП НАНУ відбулося засідання Ради Донецького наукового центру НАН і МОН України, присвячене обговоренню роботи інституту та установ наукового центру, оцінці здобутків та нагальних проблем переміщених з регіону установ в нинішніх умовах.
Детальніше
1 листопада 2017 р. у готелі «Hilton Kyiv»,відбувся круглий стіл «Висновки КМЕФ 2017», в якому прийняли участь співробітники інституту.
Детальніше
26-27 жовтня 2017 р. в м. Києві пройшов 5 Національний форум: "Бізнес і університети: хто готує підприємців", в якому взяли участь співробітники нашого інституту.
Детальніше
24 жовтня 2017 р. в м. Варшава (Польща) пройшов 5 Міжнародний сімпозіум "Міжнародне синергетичне співробітництво", в якому взяли участь співробітники нашого інституту.
Детальніше

5-6 жовтня 2017 р.

 

в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки", в якої прийняли участь співробітники нашого інституту.
Детальніше

25 вересня 2017 р.

 

в залі засідань Інституту економіки промисловості НАН України відбулося підбиття підсумків IV україно-польського симпозіуму "Україна-Польща: синергетична співпраця"
Детальніше

21-22 вересня 2017 р.

в Національному університеті "Львівська політехніка" відбулася V Міжнародна науково-практична конференція Проблеми формування та реалізації  конкурентної політики", в якої прийняли участь співробітники нашого інституту

Детальніше

21 вересня 2017 р.

в Університеті імені Альфреда Нобеля відбулася зустріч науковців із Польщі та Інституту економіки промисловості НАН України з професорсько-викладацьким складом університету. Президент Університету імені Альфреда Нобеля Холод Борис Іванович привітав гостей. 

Детальніше

11 липня 2017 р.

співробітники ІЕП приймали участь у презентації Державної регуляторної служби України "Покращення регуляторного середовища на місцях: можливості для бізнес-об’єднань та влади".
Детальніше

23 червня 2017 р.

на Міжвідомчій науково-практичній конференції “Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії” з доповіддю виступив співробітник ІЕП д.е.н. Ю.М. Харазішвілі.
Детальніше

15 червня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

8 червня 2017 р.

о 15-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

травень 2017 р.

відділ проблем економіки підприємств надав допомогу в організації свята Дня науки в Олександрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.м.т. Олександрівка Олександрівського району Донецької області.
Детальніше

25 травня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

18 травня 2017 р.

на урочистому відкритті XI Всеукраїнського фестивалю науки академік НАН України А.Г. Наумовець вручив д.е.н., проф. В.П. Антонюк Диплом переможця Конкурсу на краще наукове видання НАН України.
Детальніше

18 травня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

12-13 травня 2017 р. в Університеті державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) було проведено Загальні збори Академії економічних наук України
Детальніше
27 квітня 2017 р.

о 15-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

квітень 2017 монографія співробітників інституту "Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху" визнана кращим книжковим виданням НАН України у номінації "Науково-популярні видання. Суспільно-гуманітарний напрям" у 2017 р.
Детальніше
20 квітня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

13 квітня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

6 квітня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

30 березня 2017 р.

о 16-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

18 березня 2017 р.

о 14-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

13-19 лютого 2017 р. співробітники Інституту економіки промисловості НАНУ взяли участь у III науковому симпозіумі “Україна-Польша” .

Детальніше

18 лютого 2017 р.

о 12-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

8 лютого 2017 р.

відбувся круглий стіл «Внутрішня міграція в Україні: чинник дестабілізації чи шанс всеукраїнського єднання?»

Детальніше

28 січня 2017 р.

о 14-00 годині в залі засідань інституту відбудеться черговий семінар з питань стратегування.
Детальніше

14 грудня 2016 р.

в рамках ІІ форуму "Відновлюючи Донбас і Україну", який відбувся у Великому конференц-залі Національної академії наук України, була презентована монографія співробітників нашого інституту "Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху" та в рамках дискусійної панелі обговорені виступи співробітників інституту

Детальніше

27-28 жовтня  2016 року

 

в межах програми розвитку ООН був проведений Національний Форум  «Місцеві практики розв’язання проблем, пов’язаних із внутрішнім переміщення населення в Україні», участь в якому брали співробітники інституту.

Детальніше

24-26 жовтня  2016 року

 

Співробітники інституту брали участь у тренінгу "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", який проводився в межах проекту “Активні громадяни” – програми Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.
Детальніше
10 жовтня 2016 року в залі засідань інституту відбувся українсько-китайський науковий семінар, на якому обговорювалися питання проблем розвитку фінансово-економічного співробітництва між Україною та Китаєм.
Детальніше
21 вересня 2016 р. о 13 годині у залі засідань інституту на зборах колектива наукових співробітників відбулися вибори директора інституту. Шляхом таємного голосування керівником Інституту економіки промисловості НАН України обрано Амошу Олександра Івановича на строк до п'яти років.
29 вересня 2016 року на загальних зборах Відділення економіки НАН України буде розглянуто рішення коллективу про обрання керівника і надані рекомендації Президії НАН України щодо призначення на посаду.
 
29 серпня 2016 р. Постановою Президії НАН України від 07.07.2016 №123 призначено вибори директора

Інституту економіки промисловості НАН України

Детальніше

16 июля 2016 г.

состоялся семинар по вопросам стратегирования. Тематика повестки дня была посвящена социальной экономике на перекресте коммерческого и государственного секторов. В работе семинара приняли Ехануров Ю.И. - премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), политики и научные сотрудники института экономики промышленности НАН Украины.
Подробнее

5-6 липня 2016 р.

 Відбулися консультації з адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку України до 2030 року та 17 цілей сталого розвитку України, у яких прийняли участь співробітники інституту.
Детальніше

23 червня 2016 р.

відбулася міжнародна конференція "ЕФЕКТИВНИЙ ДІАЛОГ ЗАРАДИ РОЗВИТКУ: ПОЛІТИКА ВЛАДИ І ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВІД БІЗНЕСУ», в якій брали участь співробітники інституту.  Детальніше

15 червня 2016 р.

відбулася загальноакадемічна акція протесту, участь у якій взяли вчені Інституту економіки промисловості,  Національной академії наук України та всіх національних галузевих академій наук.
Детальніше

8 червня 2016 р.

Співробітники інституту брали участь у симпозіумі "Україна - Польща: синергетична співпраця".
Детальніше

май 2016 г.

Плодотворный труд сотрудников Института экономики промышленности нашел свое отображення в ряде публикаций в средствах массовой информации.
Подробнее

24 травня 2016 р.

відділом проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України була організована зустріч з учнями старших класів ЗОШ №9 м. Краматорськ
Детальніше

19-21 травня 2016 р.

В межах заходів X Всеукраїнського фестивалю науки, який проходив з 19 по 21 травня цього року, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка спільно з Інститутом економіки промисловості НАН України та іншими установами та організаціями з України, Польщі, Латвії та Молдови в м. Кам’янець-Подільський було організовано та проведено IX Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті».

Детальніше

19 травня 2016 р.

Іван Петрович Булєєв за багатолітню плідну працю вченого-економіста і педагога та особистий внесок у наукові дослідження проблем економіки і фінансування підприємств був відзначений Подякою Президії Національної академії наук України.
Детальніше

19 травня 2016 р.

в приміщенні музею Донбаської державної машинобудівної академії відбулося урочисте засідання Ради Донецького наукового центру НАН і МОН України, присвячене професійному святу науковців - Дню науки, що проводилося в рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки.
Детальніше

16 травня 2016 р.

16 травня в Інституті економіки промисловості НАН України в рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбувся науковий семінар. Детальніше 

март 2016 г.

Подготовлен перечень результатов работы сотрудников институту по пропаганде научных достижений и освещения научной деятельности в СМИ.
Перечень

березень 2016 р.

Надрукована національна доповідь "Політика інтеграції національного суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі", в підготовці якої активну участь брали  співробітники Інституту економіки промисловості НАН України.
Доповідь

10 октября 2015 г.

В субботу 10 октября 2015 года в г. Киеве состоялась конференция «Альтернативная модель экономики Украины: за и против». В работе конференции приняли участие представители Института экономики промышленности НАН Украины: директор института, академик НАН Украины А.И. Амоша, зам. директора института д.э.н., проф. О.Ф. Новикова, зав. отделом д.э.н., проф. В.И. Ляшенко, зам. зав. отделом д.э.н., проф. В.П. Антонюк, ведущий научный сотрудник д.э.н., с.н.с. Ю.М. Харазишвили, старший научный сотрудник к.э.н. А.С. Вишневский. Подробнее  

23 вересня 2015 р.

на засіданні Президії НАН України академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки, член Президії НАН України, академік НАН України, директор Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Е.М. Лібанова представила доповідь «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», яку було підготовлено за участю наукових співробітників Інституту економіки промисловості НАН України.
Детальніше   
Резюме:
Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики  
Повна доповідь: Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики

16 вересня  2015 року

 

відбулося засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України за участю Віце-президента Національної академії наук України, Голови Секції суспільних і гуманітарних наук, Члена Президії НАН України,академіка НАН України С.І. Пирожкова та ученого секретаря Відділення економіки НАН України, к.е.н. С.І. Князева.   Детальніше

17 червня 2015 року

Поздоровляємо Вієцьку Олесю Віталіївну, кандидата економічних наук, керівника проекту НДР „Податкове стимулювання інноваційного розвитку промисловостіУкраїни: еволюційний підхід із входом до складу переможців конкурсу проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України. Кінцевий термін виконання проекту – грудень 2016 року, обсяг фінансування на 2015 р. – 25 000 грн.

20-22 березня 2014 р.

відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України  запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова система України: вектор розвитку», яка відбудеться в Ужгородському національному університеті Детальніше  Read more

14-17 октября 2013 г.

состоится ІV Международная научно-практическая конференция «Рефлексивные процессы и управление в экономике». Организаторы приглашают к участию в конференции ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов и специалистов в области проблем повышения эффективности управления экономическими процессами и системами на основе рефлексивного подхода. Подробнее

12 июля 2013 года

12 липня 2013 р. о 10 годині заплановано проведення академічних слухань на тему «Вугільна та металургійна промисловість: соціальні проблеми та перспективи».

Місце проведення академічних слухань: конференц-зал готелю «Shakhtar Plaza», м. Донецьк, проспект Германа Титова, 15 (3-й поверх).

Слухання організовано Інститутом економіки промисловості НАН України та Навчально-науковим інститутом економіки промислового розвитку НАН та МОНМС України Детальніше

16 мая 2013 года

В Інституті економіки промисловості НАН України 16 травня 2013 року в залі засідань вченої ради о 10 годині відбудуться академічні слухання на тему «Українська металлургія: сучасні виклики та перспективи».

Слухання організовано Інститутом економіки промисловості НАН України та Навчально-науковим інститутом економіки промислового розвитку НАН та МОНМС України Детальніше

13 февраля 2013 года

В Інституті економіки промисловості НАН України 13 лютого 2013 року в залі засідань вченої ради о 10 годині відбудуться академічні слухання на тему «Розвиток вугільної промисловості України: згортати нерезонно розвивати».

Слухання організовано Інститутом економіки промисловості НАН України та Навчально-науковим інститутом економіки промислового розвитку НАН та МОНМС України Детальніше

До академічних слухань підготовлені наукові доповіді:

Амоша О.І., Стариченко Л.Л., Череватський Д.Ю. Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України

 Звягильский Е.Л., Залознова Ю.С. О необходимости широкой модернизации угольной промышленности Украины

26-29 сентября 2012 года

ІІІ Всеукраинская научно-практическая конференция «Рефлексивные процессы и управление в экономике», которая состоится в Севастопольском филиале ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет», (г. Севастополь) (подробнее)

13 апреля 2012 года 

обрано дійсним членом (академіком) НАН України по Відділенню економіки зі спеціальності «Фінанси» заступника директора інституту з наукової роботи Валентина Павловича Вишневського  Подробнее

14 октября 2011 года

на 87-м году жизни скончался выдающийся ученый-экономист, академик Национальной академии наук Украины, ветеран Великой Отечественной войны Чумаченко Николай Григорьевич.
Скорбим в связи с кончиной Н.Г. Чумаченко, выражаем глубокие соболезнования родным и близким

27 мая 2011 года

Международная научно-практическая конференция “Капитализация предприятий и финансовых организаций: теория и практика подробнее (на укр. языке) 

17 декабря 2010 года

Международная научно-практическая конференция “Структурные реформы и трансформации в промышленности: перспективы и приоритеты подробнее (на укр. языке) (на рус. языке)

19-20 октября 2009 года

Международная научно-практическая конференция “Развитие национальной промышленности в современном контексте: приоритеты, проблемы, регулирование подробнее (на укр. языке)

4-5 ноября 2008 года

Международная научно-практическая конференция “Региональные проблемы человеческого и социального развития подробнее (на укр. языке), (на рус. языке)

18-19 октября 2007 года

Международная научно-практическая конференция “Направления и модели трансформации инновационной деятельности в контексте международной интеграции” подробнее (на укр. языке), (на рус. языке)

4 августа 2007 года

Симпозиум "Наука и жизнь: мечты и реалии"
Руководитель симпозиума - Амоша А.И. подробнее (на укр. яз.)

19-20 мая 2005 года

Всеукраинская научно-практическая конференция: "Экономические проблемы промышленного развития в Украине" подробнее (на укр. языке)

1 мая 2005 года

Издана книга из серии "Бiобiблiографiя учених України", посвященная 80-летию Чумаченко Николая Григорьевича. подробнее (на укр. языке)

20-22 мая 2004 года 

Всеукраинская научно-практическая конференция: "Проблемы развития предприятий и новых экономических структур в современных условиях" подробнее

23 декабря 2003 года

Директору института академику  НАН Украины А.И.Амоше и почетному директору института академику НАН Украины Н.Г.Чумаченко присуждена Государственная премия Украины в области науки и техники. подробнее

19 мая 2003 года 

Издана книга из серии "Бiобiблiографiя учених України", посвященная 80-летию Иванова Николая Ивановича. подробнее

   © ІЕП НАН України