5-6 жовтня 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція "Конкурентоспроможність національної економіки", в якої прийняли участь співробітники нашого інституту: д.е.н., проф. Антонюк Валентина Полікарпівна (секція "Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності"), д.е.н., проф. Драчук Юрій Захарович (секція "Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції. Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів"), д.е.н., гол.н.с. Харазішвілі Юрій Михайлович (секція "Соціоекономіка. Людський капітал та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності"), к.т.н., доцент, докторант Інституту економіки промисловості Сав`юк Лариса Олександрівна (секція "Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції. Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів").

Головна мета роботи конференції - аналіз сучасних теоретико-методичних та практичних проблем забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

Тематика роботи конференції:

 -  Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку країни: загрози, проблеми, перспективи.

-  Сучасні напрямки формування стратегічних конкурентних переваг підприємства.

Економічна безпека держави та підприємства.

-  Соціоекономіка. Людський, інтелектуальний та соціальний капітал як рушійні сили конкурентоспроможності.

-  Трансформація корпоративного управління та формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств в умовах євроінтеграції.

-  Управління ринковою вартістю підприємств.

-  Сучасна економічна освіта в умовах національних та глобальних викликів.

 

Презентація Антонюк В.П.         Презентація Драчук Ю.З. та Сав`юк Л.О.             Доповідь Харазішвілі Ю.М.            Презентація Харазішвілі Ю.М.

 

 

 

 

 

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України