Постановою Президії НАН України від 07.07.2016 №123 призначено вибори директора

Інституту економіки промисловості НАН України

Кандидат на посаду керівника наукової установи НАН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії)

і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років.

Право висунення кандидатів на заміщення посади керівника наукової установи НАН України мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів наукової установи.

 

Перелік документів, що подаються при висуненні кандидата (документи подаються в 1 прим.):

 

1. Письмова згода на балотування;

2. Подання на висунення кандидата;

3. Листок по обліку наукових кадрів;

4. Автобіографія;

5. Завірені копії дипломів (доктора/кандидата наук, професора, с.н.с., доцента тощо);

6. Перелік публікацій за останніх 5 років із завіреним підписом;

7. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;

8. Дозвіл на обробку персональних даних.

 

Подання на висунутих кандидатів надсилаються до Відділення економіки НАН України до 08 вересня 2016 року.

 

                                                                                                         © 2003-2016 ИЭП НАН Украины