Шановні колеги!

 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика», яка відбудеться 27 травня 2011р. у м. Донецьк.

Конференція проводиться за підтримки ЗАТ «НКМЗ», АТ «НОРД», ВАТ «Донецький металургійний завод», ВАТ «Азовмаш».

 

Тематичні напрями конференції:

1. Теоретичні аспекти капіталізації в трансформаційній економіці.

2. Капіталізація підприємств реального сектора економіки.

3. Капіталізація в результаті злиття та поглинань: стратегії та фінанси.

4. Капіталізація фінансових і нефінансових суб’єктів ринкових відносин, інституцій.

5. Капіталізація інтелектуального, людського та соціального капіталу підприємств.

6. Інституціональні умови забезпечення росту капіталізації.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2011 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку, текст статті (тез), зовнішню рецензію доктора економічних наук (для аспірантів, авторів без наукового ступеня) у форматі *doc, а також відскановану копію квитанції про сплату публікації.


Організаційний комітет конференції:

 

Амоша О.І.

директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України – голова оргкомітету

Булєєв І.П.

заст. директора ІЕП НАН України, д.е.н., професор, заступник голови оргкомітету

Дергунов С.Г. 

перший заст. голови Донецької облдержадміністрації, к.е.н

Лук’янченко О.О.

Донецький міський голова, д.е.н., професор

Брюховецька Н.Ю.

головний науковий співробітник ІЕП НАН України,  д.е.н., професор

Землянкін А.І.

заступник директора ІЕП НАН України, к.е.н.

Чижиков Г.Д.

голова Донецької ТПП, д.е.н., професор

Мартякова О.В.

зав. відділом ІЕП НАН України, д.е.н., професор

Гринчуцький В.І.

зав. кафедрою економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор

Іванов Ю.Б.

заст. директора НДЦ ІПР НАН Украины, зав. кафедрою оподаткування ХНЕУ МОН Украины, д.е.н., професор

Павлов К.В.

Белгородський державний університет - Росія, д.е.н., професор

Лемещенко С.П.

зав. кафедрою теоретичної і інституціональної економіки Білоруського державного університету, д.е.н., професор

Садигов Е.М.

головний вчений секретар Азербайджанського державного економічного університету, д.е.н., професор

Адамов В.Й.

Господарська  академія  ім. Д.А. Ценова - Болгарія, д.е.н., професор

 

Умови участі у конференції

 

Тези учасників будуть опубліковані у збірнику до початку конференції. Обсяг – 2 стор. формату А-4. Вартість видання – 140 грн.

Статті (обсяг – 6-8 сторінок формату А-4) будуть опубліковані у фахових виданнях - наукових журналах і збірниках ІЕП НАН України і Донецького університету економіки та права. Вартість видання – 290 грн.

Планується видання колективної монографії, до якої увійдуть найбільш актуальні доповіді провідних науковців – учасників конференції.

Зміст статей повинен відповідати вимогам ВАК України.

 

Вимоги до оформлення статей (тез): формат А4 через 1,5 інтервали; всі поля – 2 см; абзац – 5 знаків; шрифт – Times New Roman, 14 пт. Прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем – наукова установа, місто. Нижче через інтервал – прописними літерами назва доповіді (тез), ще через інтервал – текст доповіді. Далі - анотація мовою статті. Текст повинен бути виконаний у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вбудовані до Word програми.

Оргкомітет залишає за собою право на додаткове рецензування і відбір доповідей.

 

Учасники конференції під час реєстрації сплачують організаційний внесок у сумі 50 грн. для часткового покриття витрат, пов’язаних з організацією конференції.

 

Оплату за публікацію тез доповідей та статей здійснювати поштовим переказом на ім’я Бриль Ірини Василівни за адресою: Інститут економіки промисловості, вул. Університетська, 77, м. Донецьк, 83048 (або сплатити особисто). Призначення платежу – «внесок за участь у конференції» (обов'язково вказати своє прізвище та ініціали).

 

 

ЗАЯВКА

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»

 

Прізвище ___________________________________.

Ім'я _______________________________________

По батькові _________________________________

Назва організації ____________________________  

Посада ____________________________________  

Науковий ступінь ____________________________

Вчене звання _______________________________

Поштова адреса (з індексом) ___________________         

___________________________________________

Мобільний телефон __________________________

E-mail _____________________________________

Назва доповіді та номер тематичного напряму

_____________________________        

Потрібні  технічні засоби: _____________________

Кількість необх. прим. матеріалів конф.

(збірників, журналів) _________________________

Потреба в житлі  ____________________________

Планую (потрібне підкреслити): виступити

з доповіддю (до 10 хв.), з інформацією (до 5 хв.), 

взяти участь як слухач, заочна участь

Дата                                 Підпис ________________

 

 

Надсилається на електронну адресу оргкомітету разом з тезами (доповіддю) до 20 березня 2011р.  

 

АДРЕСА

організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції

«Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»

 

Інститут економіки промисловості НАН України

83048, м. Донецьк,

вул. Університетська, 77

 

Телефони для довідок:

 

Лобкіна Раїса Петрівна – (062) 311-57-90

Чорна Олександра Анатоліївна  - (062) 303-94-05

Поляков Євген Вікторович – (062) 303-94-31

 

Електронна адреса оргкомитету конференції: konfer_iep@ukr.net

 

 Проїзд:

Від залізничного вокзалу:

·   Тролейбус, автобус № 2 до зупинки «Школа»

Від автовокзалу «Південний»:

·   Тролейбуси № 9, 10; автобус № 73а, маршрутне таксі № 25, 73а до зупинки «Універсам Україна»

Від автовокзалу «Путіловський»:

·   Тролейбуси № 9, 10; автобус № 73а, маршрутне таксі № 83, 73а до зупинки «Універсам Україна»

Від автовокзалу «Критий ринок»:

·   Автобуси № 19, 23, 83, 70 до зупинки «Універсам Україна»

 

Увага!

Проїзд, проживання та харчування учасники конференції сплачують самостійно.

Прохання потурбуватися про придбання  квитків заздалегідь

   

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины