23 вересня 2015 р. на засіданні Президії НАН України академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки, член Президії НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Е.М. Лібанова представила доповідь «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики», яку було підготовлено за участю наукових співробітників Інституту економіки промисловості НАН України.

Заслухавши та обговоривши доповідь, Президія Національної академії наук України зазначає, що події на Донбасі спричинили безпрецедентні людські, економічні, екологічні, моральні та політичні втрати як для регіону, так і для країни в цілому, радикально змінили українське суспільство та державу.

Зважаючи на викладене та беручи до уваги, що представлена доповідь спрямована на реалізацію завдань НАН України, визначених Указом Президента України від 26.08.2015 № 514/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року «Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв’язку із тимчасовою окупацією частини території України», Президія НАН України постановляє:

1. Доповідь академіка-секретаря Відділення економіки НАН України академіка НАН України Е.М. Лібанової взяти до відома.

2. Підготовлену Відділенням економіки НАН України доповідь «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» в цілому схвалити.

3. У двотижневий термін у встановленому порядку надіслати доповідь «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, інших зацікавлених міністерств та відомств.

4. Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України (академік НАН України С.І. Пирожков):

4.1. Продовжити роботу із реалізації завдань, визначених п.3 постанови Президії від 10.09.2014 № 183, в частині використання розробок НАН України у відновленні інфраструктури Донбасу.

4.2. Налагодити співпрацю та координацію робіт з Національним інститутом стратегічних досліджень при Президентові України в частині виконання НАН України завдань, визначених п.1.4 рішення Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 26.08.2015 № 514/2015.

4.3. Забезпечити зв’язок та співпрацю НАН України з Мінрегіонбудом, Державним агентством з питань відновлення Донбасу, Донецькою та Луганською обласними державними адміністраціями в частині використання розробок установ НАН України при відновленні виробничої та соціальної інфраструктури Донбасу.

4.4. Спільно відділеннями економіки, інформатики, механіки, наук про Землю, фізико-технічних проблем матеріалознавства, фізико-технічних проблем енергетики, хімії, загальної біології НАН України у місячний термін внести на розгляд Президії НАН України пропозиції щодо започаткування з 2016 року комплексного міждисциплінарного проекту з проблем відродження Донбасу.

5. Відділенню економіки НАН України (академік НАН України Е.М. Лібанова):

5.1. Організувати презентації громадськості основних положень доповіді, зокрема через засоби масової інформації.

5.2. Розмістити повнотекстовий електронний варіант доповіді «Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики» на веб-порталах установ-співвиконавців.

5.3. Спільно з центральними органами влади, благодійними фондами, волонтерськими організаціями і вищими навчальними закладами забезпечити продовження практики систематичного проведення круглих столів з найактуальніших проблем відродження Донбасу, переселенців в Україні тощо.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію суспільних і гуманітарних наук НАН України (академік НАН України С.І. Пирожков) та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

 

 

                                                                                                                                   © 2003-2015 ИЭП НАН Украины