22 грудня 2017 р. відбулася заключна у 2017 році вчена рада Інституту економіки промисловості НАН України, в роботі якої було багато уваги приділено річним звітам за 2017 рік, а саме:

звіту про наукову діяльність інституту (вчений секретар ІЕП НАНУ Солдак М.О.)    Презентація

звіту за темою НДР «Механізми забезпечення інвестиційної активності підприємств для виробництва продукції з високою доданою вартістю»    Презентація

звіту за темою НДР «Модернізація економіки промислових регіонів України в умовах децентралізації управління»    Презентація

звіту за темою НДР «Активізація соціального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання»    Презентація

звіт Відділу фінансово-економічних проблемвикористання виробничого потенціалу та відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва    Презентація

звіту Відділу проблем перспективного розвитку ПЕК   Презентація

 

 

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України