21 вересня 2017 Університет імені Альфреда Нобеля зустрічав гостей з Польщі та Інституту економіки промисловості НАН України.
Президент Університету імені Альфреда Нобеля Холод Борис Іванович привітав гостей. 

 

vizit3

 

Учасники від Польщі:

 • Божена Каміньська, депутат Сейму Республіки Польщі, співголова Польсько-української парламентської групи Сейму Республіки Польщі, почесний професор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;

 • Казимеж Пайонк, габілітований доктор економічних наук, проф. Державного економічного університету в Познані (Польща), почесний професор ДВНЗ «Університет банківської справи», академік Академії економічних наук України;

 • Донат Межеевский, ректор Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща), габілітований доктор економічних наук, професор;

 • Ян Польцин, директор Інституту економіки Державної вищої професійної школи ім. Станіслава Сташиця (м. Піла, Польща), доктор інженерії;

 • Іоанна Криза, директор Видавництва ДВПШ ім. Станіслава Сташиця в Пілі (м. Піла, Республіка Польща);

 • Олександр Мельниченко, головний редактор наукового журналу «Європейське співробітництво» (м. Варшава, Польща), доктор економічних наук, доцент;

 • Олексій Квилинский, президент Інституту розвитку міжнародної співпраці (м. Познань, Республіка Польща), експерт Парламентської групи у справах Східної Польщі Сейму Республіки Польщі (м. Варшава, Польща), ад’юнкт Державного економічного університету в Познані (м. Познань, Республіка Польща), доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України.

 

Учасники від ІЕП НАН України:

 • Амоша Олександр Іванович – академік НАНУ, доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор Інституту економіки промисловості НАН України;

 • Ляшенко В’ячеслав Іванович – доктор економічних наук, керівник Дніпровського відділення ІЕП НАН України;

 • Прокопенко Роман Васильович – кандидат екномічних наук, провідний науковий співробітник Дніпровського відділення ІЕП НАН України;

 • Осадча Наталья Вікторівна – доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Дніпровського відділення ІЕП НАН України.

 

Від Університету імені Альфреда Нобеля взяли участь:

 • Задоя Анатолій Олександрович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії;

 • Ткаченко Володимир Андрійович – доктор економічних наук, професор, заступник директора науково-дослідного інституту розвитку економіки та суспільства;

 • Момот Володимир Євгенійович – доктор економічних наук, професор, проректор з організації та розвитку наукової та міжнародної науково-освітньої діяльності;

 • Паршина Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів;

 • Іщенко Тамара Володимирівна – кандидат філологічних наук, керівник центру європейських проектів;

 • Бондарович Ганна Євгенівна  – керівник проектів та програм (Українсько-Польська  співпраця) центру європейських проектів;

 • Мішустіна Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, начальник департаменту маркетингу;

 • Ключник Руслан Максимович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин;

 • Прошин Денис Володимирович – кандидат історичних наук, доцент, начальник відділу міжнародної освітньої та наукової діяльності.

В рамках зустрічі підписаний Меморандум про створення Інституту моделювання стратегій та сценаріїв регіонального розвитку Університету імені Альфреда Нобеля за участю Інституту економіки промисловості НАН України. Метою створення і діяльності Інституту є комплексне дослідження фундаментальних та прикладних проблем сучасного соціально-економічного розвитку України та її регіонів в умовах глобальної модернізації та децентралізації управління економікою.

vizit7

vizit10

В ході зустрічі обговорені питання науково-дослідної співпраці, зокрема розвитку міжнародних академічних та наукових програм, участі у семінарах та конференціях. Підписано угоду про взаємну співпрацю у сфері освіти та науки між фундацією «Інститут розвитку міжнародної співпраці» м. Познань, Польща та ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля».

Депутат Сейму Республіки Польщі Божена Каміньська з великим задоволенням відповіла на чисельні питання в ході інтерв’ю.

 

vizit12

Наприкінці зустрічі були підведені підсумки та обговорені перспективи щодо подальшої співпраці.

 

                                                                                                                                                                                                  © 2003-2017 ІЕП НАН України