Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання”, яка відбудеться 19 – 20 жовтня 2009 року в Інституті економіки промисловості НАН України (м.Донецьк)

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

обмін науковими ідеями та практичним досвідом щодо розв’язання актуальних проблем промислового виробництва на сучасному етапі соціально-економічного розвитку та міжнародної економічної співпраці України; створення передумов для координації та інтеграції творчих потенціалів науки, освіти і виробництва; опрацювання рекомендацій і пропозицій для органів державної влади та управління з питань системних перетворень у промисловому секторі для вирішення проблем підвищення його ефективності й конкурентоспроможності.

 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ СЕКЦІЇ:

1. Тенденції, проблеми і перспективи промислового розвитку

2. Фінансово-економічне регулювання розвитку промисловості

3. Моделювання та інформаційне забезпечення розвитку промислового виробництва

 

ГОЛОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

Пропонуємо учасникам конференції зосередити увагу на таких науково-практичних проблемах:

·  стратегічні пріоритети розвитку національної промисловості в сучасному світогосподарському контексті;

·  проблеми і перспективи розвитку промислових виробництв і ринків в умовах СОТ, регіональної інтеграції та глобальної конкуренції;

·  тенденції і перспективи інституційних перетворень у промисловості;

·  проблеми підприємництва у промисловій сфері;

·  пріоритети й інструменти грошово-кредитного, бюджетно-податкового та валютного регулювання промислової діяльності;

·  екологічне регулювання у промисловості;

·  моделювання соціально-економічних процесів та інформаційні технології в соціально-економічних системах;

·  моделі і механізми управління промисловими підприємствами.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська
 
УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 Бажаючі взяти участь у конференції мають до 10 вересня 2009 р. надіслати на адресу Оргкомітету:

·  заявку на участь;

·  тези доповіді (друкована – 1 прим. – та електронна версії з дотриманням зазначених нижче вимог);

·  анотацію доповіді (повідомлення) – англ., укр., рос.; в окремий файл;

·  копію платіжного доручення.

     

Реєстраційний внесок – 100 грн. Кошти будуть використані для часткової компенсації витрат, пов’язаних з організаційним, інформаційно-технічним та поліграфічним обслуговуванням конференції.

 

Матеріали конференції

Тези учасників будуть опубліковані до початку конференції.

 

Вимоги до оформлення тез:

·  обсяг –  2 сторінки формату А4 через 1 інтер.;  всі поля – 2 см; абзац – 1 см; шрифт – Times New Roman, 12 пт;

·  прізвище,  ініціали та науковий ступінь автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем – назва установи (скорочено) та місто. Нижче через інтервал – прописними літерами назва доповіді, ще через інтервал – основний текст;

·  текст повинен бути виконаний у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вбудовані до Word програми.

 

Оргкомітет залишає за собою право на рецензування і відбір тез.

Матеріали без наявності електронної версії та копії
платіжного доручення розглядатися не будуть
.

 

    ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Міжнародної науково-практичної конференції “Розвиток національної промисловості
у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання”

 

Прізвище-------------------------------------------------------------------

 

Ім’я ---------------------------------------------------------------------------

 

По-батькові --------------------------------------------------------------

 

Науковий ступінь ----------------------------------------------------

 

Вчене звання -----------------------------------------------------------

 

Місце роботи -----------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Посада ----------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Телефон (факс) ---------------------------------------------------------

 

E-mail ------------------------------------------------------------------------

 

Контактна адреса ----------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Тематичний напрям (секція) ----------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Назва доповіді ---------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Форма участі (підкреслити):

·  доповідь (до 15 хв.)

·  повідомлення (до 5 хв.)

·  публікація

 

Потреба в житлі:        ТАК               НІ

Потреба в мультимедійному проекторі:

                                    ТАК               НІ

                             (необхідне підкреслити)

 

Дата заїзду / від’їзду ___________________

 

Підпис  ___________________

 

Поштова адреса:

Оргкомітет конференції

ІЕП НАН України, Університетська 77,

Донецьк, 83048, Україна

Факс:  (062) 345 06 71 (ІЕП НАНУ)

E-mail: admin@iep.donetsk.ua

             (тема: конференція)

 

Банківські реквізити для грошового переказу:

Р/р 35227001000602 в ГУДКУ в Донецькій області

МФО 834016; ЄДРПОУ 05420557

Одержувач – ІЕП НАН України

Призначення платежу – “Оргвнесок на участь у конференції”.

 

Контактні телефони для довідок:

Секція 1:   (062)  311 43 98    

                  Телюк Віра Акимівна,

                  Іванова Римма Мусіївна

Секція 2:   (062)  303 94 67   

                  Балтіна Вікторія Анатоліївна

                  (062) 311 44 23 

                 Чекіна Вікторія Денисівна

Секція 3:   (062)  303 94 72 –  

                  Руссіян Олена Анатоліївна

            

Увага:

Проїзд, мешкання і харчування учасниками конференції оплачуються самостійно.

Прохання потурбуватися про квитки заздалегідь.

 

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины