В межах заходів X Всеукраїнського фестивалю науки, який проходив з 19 по 21 травня цього року, Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка спільно з Інститутом економіки промисловості НАН України та іншими установами та організаціями з України, Польщі, Латвії та Молдови в м. Кам’янець-Подільський було організовано та проведено IX Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті».

В роботі конференції взяли участь 15 співробітників інституту. Особливий інтерес та змістовну дискусію викликали доповіді заступника директора д.е.н. О.Ф. Новікової, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, к.е.н. Л.Л. Шамілевої, к. соц. н. О.В. Панькової та к.е.н. О.С. Вишневського, які були присвячені проблемам використання соціальних ресурсів, забезпечення соціально-економічної безпеки, розвитку соціального партнерства в умовах воєнного конфлікту та перетворення людського потенціалу у людський капітал.

Узагальнюючи сутність більшості доповідей, які було заслухано на конференції, випливає висновок, що в ХХІ столітті основним пріоритетом для України та глобального світу буде подальша безпека розвитку, соціалізація економіки та підвищення ролі соціального капіталу в економічних процесах.

Також важливим аспектом проведення конференції можна вважати розширення наукових зв`язків з вітчизняними та іноземними колегами, а також зміцнення наукового співробітництва та людського культурного спілкування.

 

                                                                                                         © 2003-2016 ИЭП НАН Украины