Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Напрями і моделі трансформації інноваційної діяльності у контексті міжнародної інтеграції”, яка відбудеться 18-19 жовтня 2007 р. в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк).

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 обмін науковими ідеями та практичним досвідом щодо проведення комплексного аналізу сучасних моделей і концепцій трансформації інноваційної діяльності в економіці країни та її регіонах; створення передумов для координації наукової діяльності та обміну науково-практичною інформацією з активізації інноваційної діяльності в державі та її регіонах; опрацювання та прийняття пропозицій для органів державної влади щодо стратегічних напрямів інноваційного розвитку в контексті міжнародної інтеграції.

 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦЮВАТИМУТЬ СЕКЦІЇ:

1.  Національні та міжнародні фактори інноваційного розвитку.

2.  Стратегія інноваційного розвитку: держава і регіони.

3.  Забезпечення конкурентних переваг національної економіки на основі інновацій.

ОСНОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДИСКУСІЇ

Пропонуємо учасникам конференції зосередити увагу на таких науково-практичних проблемах:

стратегічні пріоритети розвитку національної інноваційної системи;

моделі та концепції розвитку інноваційних процесів в економіці країни, регіонах і промисловому секторі;

проблеми і перспективи інноваційного розвитку в умовах вступу до СОТ та ЄС;

використання національних і міжнародних чинників інноваційного розвитку промисловості на макро- і мезорівнях;

розвиток інноваційної інфраструктури;

проблеми реалізації інноваційних стратегій: економічні, організаційні, правові;

напрями організаційно-економічного забезпечення конкурентних переваг національної економіки на основі інновацій;

передумови і механізми створення корпоративних структур на інноваційних засадах;

соціальні аспекти інноваційної діяльності.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Бажаючим взяти участь у конференції треба до 20 липня 2007 р. надіслати на адресу оргкомітету:

заявку на участь;

тези доповіді (друковану та електронну версії з дотриманням зазначених нижче вимог);

пропозиції до проекту рекомендацій конференції;

копію платіжного доручення.

 

Реєстраційний внесок – 100 грн. Кошти використовуватимуться для часткової компенсації витрат, пов’язаних з організаційним, інформаційно-технічним і поліграфічним обслуговуванням конференції.

 

Матеріали конференції

Тези учасників публікуватимуться до початку конференції. Найцікавіші доповіді, відібрані оргкомітетом, буде опубліковано у фаховому збірнику наукових праць ІЕП НАН України.

 

Вимоги до оформлення тез:

обсяг – 2 сторінки формату А4 через 1 інтервал; усі поля – 2 см; абзац – 5 знаків; шрифт – Times New Roman, 14 розмір;

прізвище, ініціали та науковий ступінь автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем – назва установи (скорочено) і місто. Нижче через інтервал – назва доповіді прописними літерами, ще через інтервал – основний текст;

текст виконується у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вмонтовані до Word програми;

оргкомітет залишає за собою право на рецензування і відбір тез;

матеріали без електронної версії та копії платіжного доручення розглядатися не будуть.

 

 ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній
конференції “Напрями і моделі трансформації
інноваційної діяльності у контексті
міжнародної інтеграції”

 

Прізвище _____________________________________

Імя __________________________________________

По батькові ____________________________________

Науковий ступінь _____________________________

Вчене звання __________________________________

Посада _______________________________________

Місце роботи і службова адреса __________________

______________________________________________

____________________________________________________

Телефон (факс) ________________________________

E-mail ________________________________________

Тематичний напрям (секція) _____________________

______________________________________________

Назва доповіді _________________________________

____________________________________________________

______________________________________________

Потреба в житлі:                     ТАК                   НІ

(необхідне підкреслити)

Дата заїзду  ____________

Підпис ___________

Дата відїзду____________

 

Поштова адреса:

Оргкомітет конференції, ІЕП НАН України,

Університетська 77, Донецьк, 83048, Україна

Факс: (062) 345 06 71

E-mail: admin@iep.donetsk.ua

 

Банківські реквізити для грошового переказу:

 Р/р 35227001000602 ГУДКУ Донецької обл., 

МФО 834016, ЄДРПОУ 05420557.

Одержувач – ІЕП НАН України.

Призначення платежу – “Оргвнесок для участі у конференції”.

 

Контактні телефони для довідок:

Секція 1: Кацура Сергій Миколайович

(062)  311 42 72

 Секція 2: Червова Лідія Георгіївна

(062)  311 43 02

Секція 3: Землянкін Анатолій Іванович

(062)  311 44 00

 

Увага!

Проїзд, проживання і харчування учасником конференції оплачуються самостійно. Прохання потурбуватися про квитки заздалегідь.

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины