Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Cтруктурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети”, яка відбудеться  17 грудня 2010 р. в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Донецьк)

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Вплив глобалізації на розвиток вітчизняної  економіки: 

·  кон’юнктура світових ринків та структурні трансформації економіки: «довгі хвилі», технологічні устрої, структурні кризи; 

·  міжнародні об’єднання та їх вплив на перспективи та пріоритети економіки України; 

·  міжнародні потоки капіталу та вітчизняна промисловість; 

·  перспективи участі вітчизняних підприємств у міждержавних та транскордонних виробничих об’єднаннях, альянсах, кластерах.

2. Пріоритети розвитку національної промисловості: 

·  промислова і регуляторна політика держави, механізми і інструменти її реалізації; 

·  теорія і практика управління сучасним виробництвом; 

·  розвиток промисловості в умовах кризи і виходу з нього; 

·  напрями, механізми і перспективи структурних трансформацій національної промисловості;

 ·  інвестиційне забезпечення структурних трансформацій.

3. Проблеми становлення інноваційної економіки в Україні, роль держави і бізнесу у їх вирішенні: 

·  становлення національної інноваційної системи; 

·  вплив дифузії знань на інноваційний розвиток; 

·  межі іноземних запозичень; 

·  інформаційні технології в економіці; 

·  інноваційні процеси в промисловості і управління ними.

4. Стратегічне управління і структурні трансформації в економіці регіону: 

·  державна регіональна політика, механізми і інструменти її реалізації; конкурентоспроможність регіонів: механізми, чинники, підходи до оцінки; 

·  інституційне забезпечення стійкого розвитку регіонів: проблеми і перспективи; 

·  особливості структурних реформ в старопромислових регіонах: світовий досвід і перспективи його використання в Україні; 

·  розвиток регіональної промисловості: проблеми, пріоритети, регулювання; 

·  міжрегіональна і трансгранична співпраця.

5. Регіональні проблеми соціального розвитку: 

·  проблеми і перспективи розвитку малих (монофункціональних) міст; 

·  реформування міжбюджетних відносин і розвиток регіонів.

6. Економіка і управління сучасними підприємствами: 

·  мікроекономічні резерви підвищення конкурентоспроможності національних виробників; 

·  сучасні проблеми корпоративного управління; 

·  післякризові проблеми малого та середнього підприємництва.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Амоша О.І. – директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України – голова оргкомітету

Геєць В.М. – директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік НАН України (м. Київ)

Кінах А.К. – Президент Українського союзу промисловців і підприємців, радник Президента України (м. Київ)

Чумаченко М.Г. – радник Президії НАН України, почесний директор ІЕП НАН України, академік НАН України (м. Київ)

Алимов О.М. – радник дирекції РВПС України НАН України, перший директор ІЕП НАН України, академік НАН України (м. Київ)

Чухно А.А. – академік НАН України (м. Київ)

Ляшенко В.І. – д.е.н., ст.н.с., зав. відділом ІЕП НАН України - заст. голови оргкомітету

Кузьменко Л.М.   д.е.н., проф., головний науковій співробітник ІЕП НАН України - заст. голови оргкомітету

Червова Л.Г. – д.е.н., проф., головний науковий співробітник ІЕП НАН України - заст. голови оргкомітету

Землянкін А.І. – к.е.н., ст.н.с., заст. директора ІЕП НАН України - заст. голови оргкомітету

Кацура С.М. – к.е.н., ст.н.с., зав. відділом ІЕП НАН України - заст. голови оргкомітету

Дергунов С.Г. – перший заступник Голови Донецької облдержадміністрації

Дементьєв В.В. – д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України

Клімочкина О.М. – д.м.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Луганський національний університет ім. Т.Шевченка»

Шимов В.М. – д.е.н., проф., ректор Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь)

Фатєєв В.С. – д.е.н., проф., завідувач кафедри Білоруського державного економічного університету (м. Мінськ, Білорусь)

Вольчик В.В. – д.е.н., проф., Південний федеральний університет (м. Ростов-на-Дону, Росія)

Павлов К.В. – д.е.н., проф., Бєлгородський державний університет (м. Бєлгород, Росія)

Адамов В. – д.е.н., доц., ректор Господарської академії ім. Д.А.Ценова (м. Свіштов, Болгарія)

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції Вам необхідно до 10 жовтня 2010 р. надіслати на адресу оргкомітету:

·  заявку на участь;

·  тези доповіді  (друковану  та  електронну версії з  дотриманням зазначених вимог);

·  пропозиції до проекту рекомендацій конференції;

·  копію платіжного доручення (у разі перерахування оргвнеску).

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповідей будуть опубліковані до початку конференції.

 

Вимоги до оформлення тез:

·  обсяг – 2 сторінки формату А4 через 1 інтервал; усі поля – 2 см; абзац – 5 знаків; шрифт – Times New Roman, 12 розмір;

·  прізвище, ініціали та науковий ступінь автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем – назва установи (скорочено) і місто. Нижче через інтервал – назва доповіді прописними літерами, ще через інтервал – основний текст;

·  текст виконується у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вмонтовані до Word програми;  

·  оргкомітет залишає за собою право на рецензування і відбір тез;

·  матеріали без електронної версії та копії платіжного доручення (у разі грошового переказу) розглядатися не будуть.

 
 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Міжнародної науково-практичної конференції 

Cтруктурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети

 

Прізвище________________________________

Ім’я_____________________________________

По батькові______________________________

Науковий ступінь_________________________

Вчене звання_____________________________

Посада__________________________________

_________________________________________

Місце роботи і службова адреса______________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________

Телефон (факс)___________________________

E-mail ___________________________________

Тематичний напрям (секція)________________

________________________________________

Назва доповіді____________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

Потреба в готелі:                        ТАК              НІ

(необхідне підкреслити)

 

Дата заїзду ________

Дата від’їзду ________

Підпис _______

 

Сплата реєстраційного внеску:    ЧЕРЕЗ БАНК

(потрібне підкреслити)                          ГОТІВКОЮ

 

Реєстраційний внесок – 100 грн. перераховується на банківський рахунок інституту або сплачуються готівкою при реєстрації.

Кошти використовуватимуться для часткової компенсації витрат, пов’язаних з організаційним, інформаційно-технічним і поліграфічним обслуговуванням конференції.

 

Банківські реквізити для грошового переказу:

Р/р 31254272210759 ГУДКУ у Донецької обл.,

МФО 834016, ЄДРПОУ 05420557.

Одержувач – ІЕП НАН України.

Призначення платежу – «за участь у конференції»

 

Поштова адреса:

Оргкомітет конференції, ІЕП НАН України,

вул. Університетська, 77, м. Донецьк, 83048, Україна

Факс: (062) 345-06-71

E-mail: admin@iep.donetsk.ua

 

Контактні телефони для довідок:

311-43-07 Кузнєцова Ірина Андріївна (1 та 5 напрями)

311-42-91 Губіна Віталіна Сергіївна (2 напрям)

311-43-07 Васильченко Олена Ремівна (4 напрям)

311-44-13 Лях Ірина Іванівна (3 напрям)

311-23-78 – Толмачова Ганна Федорівна (6 напрям)

 

Увага!

Проїзд і проживання учасники конференції оплачують самостійно. Прохання потурбуватися про квитки заздалегідь

   

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины