В Інституті відбулася розширене засідання вченої ради

16 вересня 2015 р. відбулося засідання вченої ради Інституту економіки промисловості НАН України за участю Віце-президента Національної академії наук України, Голови Секції суспільних і гуманітарних наук, Члена Президії НАН України, академіка НАН України С.І. Пирожкова та ученого секретаря Відділення економіки НАН України, к.е.н. С.І. Князева.

На початку засідання директор інституту акад. НАН України, д.е.н, проф. О.І. Амоша повідомив про стан кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення інституту та організацію його роботи у період з вересня 2014 р. по вересень 2015 р.

Про основні результати наукової діяльності інституту за період з вересня 2014 р. по вересень 2015 р. доповів заступник директора інституту з наукової роботи, акад. НАН України, д.е.н., проф. В.П. Вишневський ("Презентація доповіді").

Заступник директора інституту з наукової та організаційної роботи, д.е.н., проф. О.Ф. Новікова ознайомила присутніх з інформацією про співпрацю інституту з органами державного управління, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями.

Про роботу регіональних підрозділів інституту повідомили зав. відділенням проблем економіки промислових підприємств та інтегрованих структур, д.е.н., проф. І.П. Булєєв (м. Краматорськ) та зав. сектором проблем управління розвитком регіонів, д.е.н., проф. Л.М. Кузьменко (м. Дніпропетровськ).

Прогнозні сценарії подальшого розвитку промисловості Донбасу окреслив зав. відділом проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко. Про особливості роботи підприємств вугільної промисловості на контрольованій та неконтрольованій українською владою території проінформував зав. відділом проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу к.т.н. Д.Ю. Череватський, машинобудівної та хімічної промисловості – зав. відділом економічних проблем розвитку промислового виробництва, к.е.н. Л.О. Збаразька.

З позитивною оцінкою роботи інституту, пропозиціями та міркуваннями щодо оптимізації тематики досліджень, структури інституту, налагодження координації між підрозділами в умовах віддаленого доступу, пошуку додаткових джерел фінансування виступив Віце-президент НАН України, акад. НАН України С.І. Пирожков. 

Фото з засідання вченої ради

 

 

                                                                                                                                   © 2003-2015 ИЭП НАН Украины