16 травня в Інституті економіки промисловості НАН України в рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбувся науковий семінар, на якому із доповіддю «Людський потенціал та капітал як орієнтири у стратегічному управлінні» виступив старший науковий співробітник відділу економічних проблем соціальної політики, к.е.н. О.С. Вишневський. В обговоренні доповіді прийняли участь директор Інституту економіки промисловості НАН України, акад. НАН України О.І. Амоша, заступник директора Інституту економіки промисловості НАН України з наукової та організаційної роботи, д.е.н. О.Ф. Новікова, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко, д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. В.П. Антонюк, к.е.н. Л.Л. Шамільова, д.е.н. М.М. Якубовський, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, к.е.н. О.В. Лях, к.т.н. Д.Ю. Череватський. 

                                                                                                                                   © 2003-2016 ИЭП НАН Украины