Академічні слухання

з проблем промислового розвитку

 

Організатори:  Інститут економіки промисловості НАН України;

Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку НАН і МОН України

 

Тема чергових  слухань

 

«Українська металургія:

сучасні виклики та перспективи розвитку»

 

Дата і час проведення:  16 травня 2013 року, 10 00 – 13 00

 

Місце проведення: зал засідань вченої ради Інституту економіки     промисловості НАН України, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

 

Мета слухань – визначення шляхів подолання проблем та орієнтирів розвитку металургійної промисловості України з урахуванням сучасних реалій.

 

Основні теми дискусії:

 

модернізація металургійної промисловості:

· техніко-технологічний стан галузі порівняно зі світовими лідерами та головними конкурентами; шляхи подолання технологічної відсталості;

·  світова криза: перешкода чи драйвер галузевої модернізації;

·  подальший розвиток металургії у руслі ресурсо- та енергозбереження, підвищення екологічних стандартів.

 

Конкурентні позиції галузі на світовому та внутрішньому ринку:

·  основні конкурентні переваги та конкуренти вітчизняних металургійних підприємств;

·  доцільність та чинники розширення внутрішнього ринку металопродукції;

·  вступ України до СОТ: результати для металургійної галузі; ризики та перспективи вступу до Митного союзу.

 

Пріоритети державної політики у галузі:

·  світовий та вітчизняний досвід державного регулювання у металургії;

·  завдання й можливості державного регулювання розвитку галузі;

· форми й методи взаємодії держави та галузевого бізнесу у різних сферах (НДДКР, виробництво, фінанси, інвестиції, інновації, ринкова конкуренція, інтеграція, екологія, ресурсне забезпечення і т.д.)

 

Для обговорення пропонуються доповіді:

 1. Стан, основні проблеми і перспективи металургійної промисловості України (доповідачі – акад. НАН України О.І. Амоша – директор Інституту економіки промисловості НАН України, д.е.н. Ю.С. Залознова – заступник директора Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку НАН і МОН України, зав. сектору ІЕП НАН України).

 2. Пути выхода черной металлургии Украины из кризиса (доповідач – чл.-кор. НАН України О.А. Мінаєв – ректор Донецького національного технічного університету МОН України, голова Ради ректорів ВНЗ Донецької області).

 3. Проблемы внешнего и внутреннего рынков металлопродукции (доповідач – д.е.н. Ю.В. Макогон – завідувач кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету МОН України, директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку).

 

 До участі в дискусії запрошені:

·  провідні вчені установ НАН України (Відділення економіки, ІЕП, ІЕПр, ІЧМ, ФТІМС, ІнФОВ, ДонФТІ, ДонНДІЧорМет);

·  фахівці галузевих інститутів та вищих навчальних закладів (ДонНТУ, ДонНУ,  ДонДУУ, ДонНУЕТ, НМетАУ, ПДТУ);

· представники провідних корпорацій і підприємств металургійної та суміжних галузей (ТОВ «Метінвест Холдинг», Корпорація «ІСД», ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «ЄМЗ», ПАТ «Алчевський МК», ПрАТ «Донецьксталь»-металургійний завод» та ін.);

·  представники органів державної влади та управління різних рівнів.

 

 Регламент для учасників дискусії: основні доповіді – до 20 хв.; інші доповіді –  до 10 хв.; повідомлення – до 5 хв.

Матеріали тематичних слухань буде опубліковано окремим виданням або у фахових журналах академічних інститутів.

Рекомендації учасників слухань буде надіслано органам державної влади та управління, іншим зацікавленим організаціям.

 

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины