16 травня в Інституті економіки промисловості відбулося одразу дві події:
Вчена рада інституту круглий стіл «Інтеграція України в європейський науково-освітній простір».

 

На Вченій раді було презентовано монографію Харазішвілі Ю. М.  «Сталий розвиток з позицій безпеки та тіньова складова економіки України». Автор ознайомив зібравшихся зі стислим змістом монографії, акцентував увагу, що у монографії написана на основі аналізу та узагальнення теоретичних підходів запропоновано сучасну концепцію сталого розвитку з позицій безпеки, яка представляє собою управлінську конструкцію, що містить загальне системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об'єкта управління до бажаного. Червоною ниткою монографії є вимога дотримання меж безпечного існування динамічних економічних систем, що безперечно пов’язує проблему сталого розвитку з проблемою безпеки, головним завданням якої є порівняння стану складових розвитку з пороговими значеннями, що переводить поняття розвиток в поняття безпека. Було доведено, що неврахування тіньових індикаторів в складових сталого розвитку неадекватно реальній економіці, тому визначення динаміки тіньових індикаторів та, відповідно, розроблення методу оцінення тіньової економічної діяльності набуває самостійного значення поряд зі сталим розвитком. Доведено порушення загальності макроекономічної тотожності визначення ВВП за методом кінцевого використання на регіональному рівні та на основі цього запропоновано метод визначення тіньового чистого експорту через порушення на митниці та міжрегіональному русі товарів і послуг. Рецензентами монографії виступили акад. НАНУ, д.е.н. Хвесик М.А., д.е.н. Варналій З.С., д.е.н. Ковальчук Т.Т., д.е.н. Новікова О.Ф. та к.т.н. Череватський Д.Ю

 

      Зміст монографії             Презентація монографії

 

Також відбулося нагородження грамотами науковців інституту, яки сумлінною працею досягли значних успіхів, внесли вагомий внесок у розвиток економічної науки та пропаганду наукових досліджень, завзято укріплювали імідж інституту.

Також була можливість ознайомитись з книжково-інформаційною виставкою «Праці науковців інституту в виданнях 2015-2018 років».

 

В программі круглого столу було обговорення наступних тем доповідей:

1. Напрями інтеграції в науково-освітній простір Європейського Союзу в умовах реалізації Угоди про Асоціацію

Доповідач: доктор економічних наук, професор Вячеслав Іванович Ляшенко

2. Глобальні тренди становлення економіки та суспільства знань

Доповідач: кандидат економічних наук Лариса Олександрівна Сав’юк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   © ІЕП НАН України