Академічні слухання

з проблем промислового розвитку

 

Організатори:  Інститут економіки промисловості НАН України;

Навчально-науковий інститут економіки промислового розвитку НАН і МОН України

 

 

Тема чергових слухань

 

ВУГІЛЬНА ТА МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ:

 СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Дата і час проведення: 12 липня 2013 року 1000-13.00

 

Місце проведення: конференц-зал готелю «Shakhtar Plaza», м. Донецьк, проспект Германа Титова, 15, 3-й поверх.

 

Мета слухань визначення шляхів розв’язання соціальних проблем і забезпечення соціального розвитку вугільної та металургійної промисловості України з урахуванням процесів модернізації цих галузей.

 

Основні теми дискусії:

- гарантії зайнятості, нові форми зайнятості, займана праця, ефективна зайнятість;

- кадровий потенціал, можливості та потреби його розвитку в контексті інноваційних змін;

- виробнича безпека: стан, проблеми, можливості забезпечення;

- готовність і можливості державних та регіональних органів влади до працевлаштування звільнених працівників вугільної та металургійної галузей;

- продуктивність і оплата праці: стан, проблеми, взаємозв’язок;

- управління соціально-трудовою сферою: стан, проблеми, якість, відповідальність;

розвиток виробничої демократії, соціального, державно-приватного, суспільно-приватного партнерства;

- світовий досвід розв’язання соціальних проблем промисловості;

- правове забезпечення розв’язання соціальних проблем вугільної та металургійної промисловості;

- завдання й можливості соціальної, промислової, державної, регіональної та галузевої політики щодо мінімізації соціальних і виробничих ризиків і створення умов соціального розвитку у процесі модернізації вугільної та металургійної галузей промисловості.

 

Для обговорення запропоновано такі доповіді:

1. Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України
(доповідачі: акад. НАН України О.І. Амоша – директор Інституту економіки промисловості НАН України,
                    д.е.н. Ю.С. Залознова – заст. директора Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку НАН і МОН України,
                    д.е.н. О.Ф. Новікова – зав. відділу ІЕП НАН України,
                    д.е.н. В.П. Антонюк – головний науковий співробітник ІЕП НАН України).

 2. Про посилення економічних та соціальних протиріч у процесах модернізації вугільної галузі
(доповідач д.е.н. Ю.С. Залознова – заст. директора Навчально-наукового інституту економіки промислового розвитку НАН і МОН України).

 

В академічних слуханнях із соціальних проблем розвитку вугільної та металургійної галузей промисловості та національного господарства візьмуть участь:

- провідні вчені установ НАН України;

- фахівці галузевих інститутів та вищих навчальних закладів;

представники провідних корпорацій і підприємств вугільної та металургійної галузей;

- представники органів державної влади та управління різних рівнів;

- профспілки, які представляють інтереси працівників вугільної та металургійної галузей промисловості.

 

Регламент для учасників дискусії: основні доповіді – до 15 хв.; інші доповіді – до 10 хв.; повідомлення – до 5 хв.

Матеріали академічних слухань будуть опубліковані окремим виданням або у фахових журналах академічних інститутів.

Рекомендації академічних слухань будуть надіслано органам законодавчої і виконавчої влади та управління державного та регіонального рівня, іншим зацікавленим організаціям.

 

Для надання інформації щодо Вашої участі у зазначеному науково-практичному заході (тема і тривалість доповіді/повідомлення) Ви можете зв’язатися з представниками оргкомітету слухань (тел./e-mail: (062) 311 44 17, novikovaof@mail.ru; (062) 311 42 98, grinsv-13@rambler.ru; antonukvp@mail.ru).

 

 

 

 

Слухання, що відбулися

Українська металургія: сучасні виклики та перспективи розвитку

Академические слушания по угольной промышленности

 

Фотогаллерея:

 

   

 

 

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины