13 квітня 2012 року Загальними зборами 
Національної академії наук України 
згідно з її Статутом обрано 
дійсним членом (академіком) НАН України

 по Відділенню економіки зі спеціальності «Фінанси» 

заступника директора інституту з наукової роботи,

 завідувача відділу фінансово-економічних проблем

 використання виробничого потенціалу, 

доктора економічних наук, професора 

Валентина Павловича Вишневського.

Співробітники Інституту економіки промисловості НАН України 
щиро вітають Валентина Павловича з високим науковим званням, 
бажають невичерпної енергії для реалізації творчих задумів, 
плідної праці на благо науки і держави.

 

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины