8 червня 2016 року в Університеті банківської справи відбувся симпозіумі "Україна - Польща: синергетична співпраця".

Із вступним словом та доповіддю виступив академік НАН України, д.е.н., директор Інституту економіки промисловості НАН України Амоша О.І на тему: "Інноваційні технології - міжнародна співпраця".

Із доповіддю на тему: "Регіональні інноваційні системи та необхідність порівняльного економічного аналізу"  взяв участь у роботі симпозіуму д.е.н., проф., віце-президент Академії економічних наук України Ляшенко В.І.

Також учасникам симпозіуму була представлена доповідь д.е.н., академіка Академії економічних наук України Харазішвілі Ю.М. на тему: "Стійкий розвиток регіонів України: моделювання стратегічних сценаріїв розвитку". В доповіді було викладено методологію інтегрального оцінювання рівня соціо-еколого-економічного розвитку регіонів з позицій економічної безпеки, що передбачає порівняння інтегральних індексів складових розвитку з інтегральними пороговими значеннями з використанням сучасних досягнень інтегрального оцінювання, а саме: форма інтегрального індексу – мультиплікативна; метод нормування – комбінований; вагові коефіцієнти динамічні, на основі застосування методу “головних компонент” та методу “ковзної матриці”; порогові значення – комплекс методів з перевагою аналітичних підходів. Запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визначено вектори порогових значень, що відображають різні аспекти соціо-еколого-економічного розвитку регіонів, які не висвітлюються офіційною статистикою: міжрегіональні перетоки товарів, тіньові аспекти економічної діяльності регіонів, темпи науково-технологічного прогресу. Виявлення новітніх індикаторів засвідчує той факт, що визначення рівня СЕЕ розвитку з позицій економічної безпеки без зазначених індикаторів є неадекватним реальний економіці регіону, що може привести до втілення не тих заходів  і не в тому місці.

 

                                                                                                         © 2003-2016 ИЭП НАН Украины