8 лютого 2017 р. на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за участю Інституту економіки промисловості НАН України, Національної бібліотекиУкраїни імені В. Вернадського, Асоціації вчених – внутрішньо переміщених осіб України відбувся круглий стіл «Внутрішня міграція в Україні:

чинник дестабілізації чи шанс всеукраїнського єднання?».

 

Модератором заходу виступив Смолянюк В.Ф., д. політичн. н., проф., завідувач кафедри політології та національної безпеки

 

До учасників круглого стола зі вступним словом звернувся проректор КНЕУ імені Вадима Гетьмана д.е.н., проф. Колот А.М.

 

З доповідями з проблематики круглого столу виступили:

1.   Можливості консолідації українського суспільства в контексті подій на Сході України (Новікова О.Ф., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).   Презентація

2.   Правові засади статусу та гарантій прав внутрішньо переміщених осіб (Закіров М.Б., к. і. н., доц.; Національна бібліотека України імені В.Вернадського; Луганськ – Київ).

3.  Використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб України як ресурсу розвитку територіальних громад (Шамілева Л.І., к. е. н., доц.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).  Презентація

4.   Підприємницька активність внутрішньо переміщених осіб: стан, проблеми та механізми забезпечення (Ляшенко В.І., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ)Презентація

5.   Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб (на прикладі викладачів та студентів) (Мазурик О.В., д. соц. н., доц.; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Донецьк – Київ).

6.   Проблеми внутрішньо переміщених осіб  України в дзеркалі соціології (Панькова О.В., к. соц. н., доц.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).   Презентація

7.   Житлові проблеми переселенців: пошук механізмів вирішення в контексті світового досвіду (Закірова С.Г., к. і. н., доц.; Національна бібліотека України імені В.Вернадського; Луганськ – Київ).

8.  Довгострокові завдання щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (Антонюк В.П., д. е. н., проф.; Інститут економіки промисловості НАН України; Донецьк – Київ).

 

З прикінцевим словом до учасників звернувся директор Інституту економіки промисловості НАН України академік НАН України О.І. Амоша.

 

Під час роботи Круглого столу відбулась презентація колективної монографії співробітників Інтитуту економіки промисловості НАН України

«Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху», зміст якої був представлен у виступах О.Ф. Новікової (керівник авторського колективу), В.П. Антонюк, Л.Л. Шамілевої, В.І. Ляшенко, О.В. Панькової. Електронна версія монографії доступна за посиланням.

 

                                                                                                         © 2003-2016 ИЭП НАН Украины