3 квітня 2018 р. у видавництві «Наукова думка» відбувся семінар, проведений спільно Науково-видавничою радою НАН України (НВР НАН України) та ВД «Академперіодика».

Із вступним словом виступив голова НВР НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків.

Заступник директора ВД «Академперіодика» А.І. Радченко та учений секретар НВР НАН України Ю.В.Діденко розповіли про нові вимоги щодо включення наукових періодичних видань до переліку фахових, відповідно до Наказу МОН України від 15.02.2018 р. № 32 «Про затвердження порядку формування Переліку наукових фахових видань України».

Директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України Ю.М. Капіца та учений секретар Центру К.С. Шахбазян доповіли про питання охорони авторського права у наукових виданнях.

У роботі семінару прийняли участь учений секретар інституту М.О. Солдак, завідуюча бібліотекою інституту Н.І. Вишневська.

 

 

   © ІЕП НАН України