80-річчя

академіка Національної академії наук України

Чумаченка Миколи Григоровича

 

Першого травня виповнюється вісімдесят років від дня народження видатного вченого в галузі економіки академіка НАН України, радника Президії НАН України, почесного директора Інституту економіки промисловості НАН України, доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреата премій АН УРСР ім. О.Г. Шліхтера та НАН України ім. М.І. Туган-Барановського, заслуженого діяча науки і техніки України Миколи Григоровича Чумаченка.

Перші кроки у великій науці вчений присвятив дослідженню питань господарського обліку та економічного аналізу. Результати досліджень у цій галузі були представлені у кандидатській (1962 р.) і докторській (1970 р.) дисертаціях, а також у монографіях, ряді статей, підручниках з бухгалтерського обліку.

Результати наукових досліджень Миколи Григоровича Чумаченка віддзеркалено у понад 800 працях, надрукованих в українських і зарубіжних виданнях. У них висвітлені такі актуальні напрями досліджень, як проблеми бухгалтерського обліку, розробка державної промислової політики та організаційного механізму управління державним сектором промисловості, удосконалення регіональної статистики та управління виробництвом, планування економічного і соціального розвитку регіонів, проблеми науково-технічного прогресу, економічні проблеми екології та ресурсозбереження.

Особистість Миколи Григоровича визначається науково-організаційним талантом. Він є ініціатором створення Академії економічних наук України, президентом якої є і зараз, під його керівництвом в Інституті економіки промисловості НАН України було створено нові відділи (два з яких у мм. Дніпропетровську та Запоріжжі), вчений є ініціатором, організатором і доповідачем багатьох науково-практичних конференцій.

Значну увагу академік приділяє викладацькій діяльності та організації навчального процесу. Він був завідувачем кафедри економічного аналізу, заступником декана обліково-статистичного факультету, деканом факультету планування промисловості, проректором з вечірнього і заочного навчання Київського інституту народного господарства. У Донецькому національному університеті викладав підготовлені ним курси. За участю М.Г. Чумаченка створена кафедра обліку та аудиту в Донецькому державному університеті управління, яку він потім очолював. З 1998 р. М.Г. Чумаченко керує кафедрою обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу в Київському національному економічному університеті.

Микола Григорович багато уваги приділяє вихованню та підготовці наукових кадрів. Під його керівництвом успішно захищено 33 докторські та 41 кандидатська дисертації. М. Г. Чумаченко з 1976 р. очолює вперше сформовану в Донбасі спеціалізовану вчену раду по присудженню наукового ступеня доктора економічних наук.

Наукові досягнення Миколи Григоровича Чумаченка високо оцінені вітчизняною та світовою громадськістю, українським урядом. Учений нагороджений багатьма почесними грамотами, преміями, дипломами, знаками “Шахтерская слава” I, II і III ступенів.

Академік М. Г. Чумаченко – учасник Великої Вітчизняної війни. Він нагороджений орденом Вітчизняної війни I ступеня, орденом “За мужність” III ступеня, медаллю “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, медаллю “За боевые заслуги, знаком “25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., нагрудним знаком “Ветеран війни. Учасник бойових дій”, почесним знаком “50 років визволення України”, багатьма ювілейними медалями.

 

За побажанням ювіляра офіційного вшанування не буде.

Поздоровлення та привітання можна надіслати за адресою:

83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77

Інститут економіки промисловості НАН України

тел./факс (062) 345 06 71

                                                                           © 2003-2013 ИЭП НАН Украины