Структура кадрів інституту та його підрозділів визначається характером i основними напрямами наукової діяльності. У складі інституту 1 наукове відділення, 7 наукових відділів, 5 секторів, відділ інформатизації наукової діяльності й допоміжні та інші підрозділи. Загальна кількість працюючих в інституті (без сумісників) – 91 особа.  Науковий потенціал Інституту економіки промисловості складає  49 наукових співробітників, среди яких 2 академіка НАН України, 12 докторів, 35 кандидатів наук, 8 членів громадських академій наук и зосереджений у таких відділах:

Відділення проблем соціальної економіки та регіональної політики (м. Дніпро);  

              Схема інституту 

Відділ фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу
Відділ проблем економіки  підприємств
Відділ економічних проблем соціальної політики
Відділ проблем іноваційно-інвестиційного розвитку промисловості
Відділ проблем перспективого розвитку паливно-енергетичного комплексу

Відділ економічних проблем розвитку промислового виробництва

Відділ проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва  

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України