Структура кадрів інституту та його підрозділів визначається характером i основними напрямами наукової діяльності. У складі інституту 7 наукових відділів, 5 секторів, відділ інформатизації наукової діяльності та інші допоміжні підрозділи. Загальна кількість працюючих в інституті (без сумісників) – 91 особа.  Науковий потенціал Інституту економіки промисловості складає  49 наукових співробітників, среди яких 2 академіка НАН України, 12 докторів, 35 кандидатів наук, 8 членів громадських академій наук и зосереджений у таких відділеннях:

 

                                                                                                                                                                                                  © 2003-2017 ІЕП НАН України