Відділ проблем перспективого розвитку паливно-енергетичного комплексу

   

         Завідувач відділу

Череватський Даніїл Юріївич
кандидат технічних наук

cherevatskyi@nas.gov.ua

 

          Пріоритетні напрямки досліджень:

- питання реформування галузей паливно-енергетичного комплексу;
- методи і способи регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності у вугільній промисловості;
- формування державної політики розвитку вугільної промисловості в умовах інтеграції України у світову економіку.

 

           Наукові праці:

  1. Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія / О.І. Амоша, Ю.З. Драчук, Ю.С. Залознова та ін. / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017.

  2. Угольная промышленность и гибридная экономика: моногр. / А.И. Амоша, Ю.С. Залознова, Д.Ю. Череватский / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. - Київ.  2017 

  3. Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки : монографія / Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський, Ю.С. Залознова та ін. Під загальною редакцією акад. НАН України О.І. Амоши / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015.

  4. Амоша О.І., Драчук Ю.З., Кабанов А.І., Гусак А.С., Єременко О.М., Трушкіна Н.В., Кочешкова І.М., Косарєв В.В., Телічкіна Е.Ф.  Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку вугільної промисловості / НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2015.

  5. Формування та реалізація державної політики стосовно вугільної промисловості з урахуванням інтеграції України у світову економіку / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський та ін.:  монографія / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2013. – 196 с.

 

              

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України