Відділення проблем соціальної економіки та регіональної політики

        Керівник відділення:

Ляшенко Вячеслав Іванович
доктор економічних наук,
професор

slaval.aenu@gmail.com

 

     Ціль створення відділення:

науково-організаційна координація досліджень за затвердженими Президією НАН України проблемним напрямами:

- державне управління і регулювання розвитку промислових регіонів;

- інноваційні і інвестиційні процеси промислових регіонів;

- регіональні проблеми промислового розвитку;

- проблеми регуляторної політики, розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури.

 

        Науково-практичні завдання:
- обґрунтування і розробка наукових основ і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму обґрунтування напрямів розвитку промислових регіонів України з ціллю структурно-технологічної  модернізації;

- теоретико-методологічне обґрунтування, оцінка тенденцій, суперечностей розвитку й розробка моделей стратегій інноваційного розвитку промислових регіонів України в умовах євроінтеграції;

- формування стратегій зовнішньоекономічної діяльності промислових регіонів України.

       

        Пріоритетні напрямки досліджень:

- проблеми регуляторної політики, розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури;
- розвиток форм та методів планування промислового виробництва;
- шляхи вирішення проблем підвищення ефективності енергозабезпечення виробничої і соціальної сфери.

         Наукові праці:

 1. Прокопенко Р.В. Неформальна складова в структурі регіональної економіки: спроба моделювання та оцінки / Р.В.Прокопенко, Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 1 (32). – С. 109–116. 
 2. Прокопенко Р.В. Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономічної діяльності Придніпровського економічного району в сучасних умовах / Р.В.Прокопенко, В.І Ляшенко, С.В Дзюба // Економічний вісник Донбасу. ­– 2017. – № 2 (48). – С. 75-89.
 3. Методи наукових досліджень при використанні інструментів антидемпінгових заходів/ Н.В. Осадча, О.В. Галясовська //Вісник економічних наук України.- № 2 (29). – 2017. – С.66-71
 4. Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року: наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2016. – 119 с. (повний текст) 
 5. Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах / Г.В. Колєснікова // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 2 (48). — С. 138–142. 
 6. Управление  развитием  промышленных  предприятий  в  условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр / Р.В.Прокопенко , Р.Н. Лепа,  А.А. Охтень . – Киев: ИЭП НАН Украины, 2016. – 162 с.   (полный текст)
 7. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов; НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – Київ, 2015. – 196 с. (повний текст)  
 8. Прокопенко Р.В. Обоснование методологии моделирования диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины / Р.В.Прокопенко // Економіка і управління: наук. журн. – Київ: Європ. універ. – 2015. – №3(67). – С. 14-21.
 9. Прокопенко Р.В. Обзор перспектив экономического сотрудничества Украины в условиях военного конфликта с РФ / Р.В.Прокопенко, М.Е. Садова // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2015. – № 2. – 37-43.
 10. Прокопенко Р.В. Финансово-экономические последствия действующего российско-украинского конфликта / Р.В.Прокопенко // Восточно-украинский конфликт в контексте глобальных трансформаций: - УИСГРА, ООО «Східний видавничий дім». – Киев, 2015. – 324с., С. 311-323.
 11. Прокопенко Р.В. Економічні наслідки російсько-українського конфлікту 2014 року / Р.В.Прокопенко , И.С.Грозный //«Схід» Аналітично-інформаційний журнал Донецьк: 2015. № 2 (134) – С. 129-133.
 12. Прокопенко Р.В. Анализ перспектив взаимодействия Украины с глобальными партнерами // Економіка і управління – науковий журнал/ Р.В.Прокопенко //- №2 (66) – Київ: Європ. універ. – 2015 – №2(66). – С. 28-35.
 13. Прокопенко Р.В. Анализ экономических связей Украины в современных условиях // Економіка і управління – науковий журнал / Р.В.Прокопенко //- №1 (65) – Київ: Європ. універ. – 2015. – №1(65). – С. 19-27.
 14. Прокопенко Р.В. Анализ влияния российско-украинского конфликта на промышленность Украины/ Р.В.Прокопенко , И.С.Грозный // Вестник ДГМА, Краматорск. – №3(36). – 2015. – С.211-215.
 15. Прокопенко Р.В. Разработка структуры системы поддержки принятия решений по оптимизации потоков ресурсов машиностроительного предприятия / Р.В.Прокопенко, М.В. Руднева // Вестник ДонУЭП, 2015, №1 – С. 42-46.
 16. Прокопенко Р.В. Экономическое обеспечение адаптации внутренне перемещенных лиц / Р.В.Прокопенко , И.С.Грозный // Вестник ДонУЭП, 2015, №1 – С. 56-59.
 17. Prokopenko R.V. Subnational Public Financial Management in Ukraine: Designing and Implementing Fiscal Decision Support System / V.P. Vishnevsky, R.M. Lepa, R.V. Prokopenko // International Journal of Governmental Financial Management  - Vol. XIV, No 1, 2014, P.1-21
 18. Прокопенко Р.В. Информационно-организационное обеспечение управления институциональными конфликтами в финансовой деятельности промышленных предприятий / Р.В.Прокопенко // Вісник  Донбаської  державної  машинобудівної  академії : збірник  наукових  праць. – Краматорськ: ДДМА, 2014. – №2 (33). С-214-218.

         

 

   © 2003-2017 ІЕП НАН України